ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

H ΕΜΒΙΩ συμμετείχε σε 2 συνέδρια που οργανώθηκαν από το Εργ. Υγιεινής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

  • Κοινωνικές Ανισότητες και υγεία (2014)
  • Νερό για όλους (2013)